Menu

Meddelelse fra bestyrelsen angående kontingentbetaling for foråret 2020

image Meddelse
Bestyrelsen
20. april 2020 kl. 20:54
Meddelelse fra bestyrelsen angående kontingentbetaling for foråret 2020

Kære medlemmer 

 

Som bekendt har Viby IF Fodbold, som følge af Covid-19 situationen, valgt at aflyse alle aktiviteter til og med d. 10. maj 2020. Beslutningen har baggrund i myndighedernes og DBU’s anbefalinger til landets fodboldklubber.

Vi håber, at vi herefter kan genoptage alle aktiviteter, så både unge som gamle kan komme ud og spille fodbold på denne side af sommerferien. Hvis myndighederne forlænger perioden, vil vi hurtigst mulig orientere herom og om hvilke konsekvenser dette eventuelt måtte få.  

Situationen har selvfølgelig også medført stor usikkerhed og en række spørgsmål fra jer medlemmer, som vi som ansvarlig bestyrelse har forsøgt at finde svar på. Vi har i den forbindelse løbende søgt råd og vejledning hos DIF, DBU, offentlige myndigheder og vores naboklubber i Aarhus. Dette har også været gældende i forhold til spørgsmålet om tilbagebetaling af forårskontingentet, som I medlemmer har skullet betale 1. marts.

Baseret på en samlet betragtning har bestyrelsen besluttet, at Viby IF Fodbold ikke returnerer indbetalt kontingent – dette er også gældende, hvis der ikke kan igangsættes aktiviteter i forårssæsonen. Samtidig opfordres alle, som ikke har betalt kontingent på nuværende tidspunkt, til at gøre dette hurtigst mulig. I øjeblikket har vi restancer på et betydeligt beløb for en forening i vores størrelse på ca. 100.000 kr.

Denne beslutning beror på flere forhold. Vigtigst af alt, er vores forenings eksistens afhængig af særligt to ting – kontingent fra jer medlemmer samt tilskud fra kommunen via folkeoplysningsmidlerne. Den tilskudsmodel vores forening er på i kommunen er bl.a. beregnet ud fra antallet af betalende medlemmer, hvilket gør, at vi som forening vil blive ”dobbelt ramt”, hvis flere medlemmer vælger at udmelde sig eller undlader at betale kontingent. Derudover er det vores holdning, at et kontingent er udtryk for betaling for medlemskab af en forening, og ikke for en specifik ydelse.

Vi håber derfor, at I alle vil tage positivt imod denne beslutning og bakke op om foreningen, selvom det er en speciel situation for mange i denne tid.

 

Bestyrelsen,

Viby IF Fodbold     

Luk